Word Fondu

MAN və qadın və uşaq

Harold W. Percival

III HİSSƏ

HƏR İNSAN GƏLƏCƏKDƏN ƏMƏLİYYAT VƏ İZLƏMƏYƏCƏK İKİNCİ