Word Fondu ilə əlaqə saxlayın
Sorğularınızı, fikirlərinizi və təkliflərinizi salamlayırıq:

Word Foundation, Inc Şirkət İnformasiyası
PO Box 17510
Rochester, NY 14617

Telefon: (585) 544-6790
Faks: (585) 544-6975
email: logos@thewordfoundation.org