Word Fondu

DÜŞÜNCƏ VƏ YAXŞI

Harold W. Percival

XII FƏSİL

NÜMAYƏNDƏ VƏ SIRCLE