Word Fondu

THE

WORD

Həcm 16 MARCH, 1913. No 6

HW PERCIVAL tərəfindən Copyright 1913.

MƏNZİL İNKİŞAFI

Ağıl fiziki bədənində dünyanı tanıdığı andan, fiziki bir cismani zərurətdən azad olana qədər, hansısa zehni intoksikasiya vəziyyətinə məruz qalır. Zehni intoksikasiyanı aradan qaldırmaq üçün ağıl hərəkətlərinin ustası olmaq lazımdır. Zehni intoksikasiyanı aradan qaldırmaqla insan bilik əldə edir. Bütün intoksikasiyalar aradan qaldırıldıqda, biri gizlənmir və biliklərdən sərbəst istifadə edir.

Hər növ sərxoşluğun səbəbi ağılın özündədir. Bölünməz vahid zehni təşkil edən fakültələrin hər birinin inert və inkişaf etməmiş məhsulları zehnin intoksikasiyasını xaricdən və içəridən gətirir. Zəhərlənmənin səbəbləri ağıl fakültələrinin aktiv olduğu dünyalarda operativdir. Ağılın intoksikasiyası, aktiv olduğu dünyada normal fəaliyyətinin artması və ya yatırılması ilə ortaya çıxır.

Ağıla xas olan və ağılın axtardığı və sərxoş olduğu dörd şey var. Bunlar sevgi, var-dövlət, şöhrət, gücdür. Sevgi, fiziki dünyada diqqət mərkəzidir; sərvət görüntü və qaranlıq fakültələrdədir, psixi aləmdə; şöhrət əqli dünyadakı zamanın və hərəkətverici fakültələrin; güc İşıqdan və mənəvi dünyadakı mənəm.

Fokus fakültəsi, zehni təcəssüm etdirən fakültə, hər dördüncünü fiziki aləmdəki bir çox forması altında axtarır, sonra digər aləmlərdə axtarmağa yönəlir.

Bu dördün hər birindən ağılın sərxoş olduğu, həyatdan sonrakı həyatı öz məftunedicisi meydana çıxır. Zehni intoksikasiyanın çoxsaylı formalarından heç biri heç vaxt zehni qane edə bilməz. Ağıl yalnız sevginin, zənginliyin, şöhrətin, gücün üstündəki və ya daxilində olanların reallaşdırılması ilə təmin edilə bilər.

Sevginin, var-dövlətin, şöhrətin, gücün dərk edilməsi, nə olduqlarını aydın şəkildə başa düşməyincə ola bilməz. Sevgi, zənginlik, şöhrət, güc haqqında aydın təsəvvür, üstündəki və ya daxilindəki şeyləri axtararaq gəlir. Yuxarıdakı və ya eşq, varlıq, şöhrət, güc, həyatı inkişaf etdirən və inkişaf etdirən və zehin sahələrinin inert və inkişaf etməmiş maddələrini təmizləyən və dörd növ sərxoşluğun səbəblərini aradan qaldıran.

Sevginin, varlığın, şöhrətin, gücün üstündəki və ya içində olan şeylər münasibət, dəyər, ölümsüzlük, bilikdir. Bunlar yalnız eşq, var-dövlət, şöhrət, güc qlamurlarını dağıtdıqdan sonra həyata keçirilir.

(Başa düşmək üçün)