Word Fondu

THE

WORD

♓︎

Həcm 18 FEVRAL, 1914. No 5

HW PERCIVAL tərəfindən Copyright 1914.

GHOSTS.

Yaşayan Adamların Düşüncələri.

RACİAL və ya milli düşüncə xəyalları, yer üzünün düşüncəyə bağlandıqları hissənin yerli ruhu ilə əlaqədar olaraq bir irq və ya bir mövzu ətrafında insanların topladığı düşüncədən qaynaqlanır. Belə xəyallar arasında milli mədəniyyət xəyalları, müharibə xəyalları, vətənpərvərlik xəyalları, ticarət xəyalları və din xəyalları var.

Yaşayan bir irqin mədəniyyət xəyalı, bir xalqın və ya irqin zövq və sivilizasiyada, xüsusən ədəbiyyat, sənət və hökumət baxımından inkişafının məcmusudur. Mədəniyyət xəyalı xalqı ədəbiyyatda, sənətdə, ictimai zövq və şəraitə uyğun olaraq milli cərgələrdə inkişaf etdirməyə vadar edir. Belə bir xəyal, bir xalqın başqa bir millətin milli həyatının müəyyən xüsusiyyətlərinə sahib olmasına və ya mənimsənilməsinə dözə bilər, ancaq milli mədəniyyət xəyalları yeni qəbul edilmiş xüsusiyyətlərə təsir göstərəcək və dəyişdirəcəkdir ki, milli mədəniyyət xəyalının təbiəti ilə uyğunlaşsınlar.

Müharibə xəyalları, bütövlükdə insanların düşüncələri ilə dəstəklənən milli düşüncə və müharibəyə meyldir. Yaşayan adamların kollektiv düşüncəsidir.

Müharibə xəyalına və mədəniyyət xəyalına oxşayan, hər bir torpağın övladının düşüncəsi ilə bəslənən vətənpərvərlik milli düşüncəsi. Qeyri-qəmli tullantılar, qayalı sahillər, dağlıq dağlar, məskunlaşmayan torpaqlar bu xəyal tərəfindən qızıl sahələrdən, etibarlı limanlardan və zəngin torpaqlardan çox və ya daha çox bəyənilir.

Ticarət xəyalları bir xalqın, yerin bir hissəsinin suyu, qurusu və havası, yəni xüsusi ehtiyatları, iqlimi, mühiti və ehtiyacları ilə əlaqədar iqtisadi ehtiyacları barədə düşüncələrindən irəli gəlir. Digər ölkələrdən təqdim olunanlar, uyğun gələ biləcək, lakin milli xəyalda üstünlük təşkil edən elementlər əlavə edirlər.

Bu şərtlər daxilində satmaq, satın almaq, ödəmək və məşğul olmaq barədə toplanmış düşüncələrdə müəyyən müəyyən milli zehni xüsusiyyətlər inkişaf etdirilir. Onları ticarət düşüncəsinin milli düşüncəsi adlandırmaq olar. Bu xəyalın varlığı, bu adla adlandırılmasa da, bir ölkəyə gələn xaricilər, öz ölkələrinin ticarət münasibətlərindən fərqli olaraq hiss edirlər. Yaşayan kişilərin bu düşüncəli xəyalları kişilərin düşüncə və enerji ilə dəstəklədiyi müddətcə davam edəcəkdir.

Din düşüncəsi xəyalları digər milli düşüncə xəyallarından fərqli olaraq bəzən bir neçə millət və ya bir neçə xalqın hissəsinə hakim olur. Bu düşüncə ilə təsirlənmiş, hələ də həqiqətini və mənasını başa düşməyən ağıllar tərəfindən dinə səbəb olan düşüncədən sonra qurulmuş bir dini ibadət sistemidir. Xalq düşüncəsi ilə xəyal qurur; sədaqətləri və qəlblərinin mahiyyəti xəyal dəstəyinə çıxır. Xəyal insanların şüuruna ən zülmlü və məcburedici təsir göstərir. Ona ibadət edənlər dünyanın ən gözəl və ən gözəl və güclü bir şey olduğuna inanırlar.

Ancaq bir din xəyalına ibadət edən insan başqa bir din xəyalında sadəcə maddə olmayan bir seyr görür və insanların necə bir şeyə, gülünc və vəhşi bir şey sevə biləcəyinə maraqlanır. Əlbətdə ki, bir din xəyalı din deyil, nə də bir dini sistemin alındığı düşüncə.

Yaş, yerin müəyyən hissələrində düşüncənin hərəkət etməsi ilə müəyyən edilir və beləliklə bəzilərində sivilizasiya, digərlərində geriləmə meydana gəlir. Yaş, irq və fərdlərin həyatının daha kiçik bölmələri kimi, düşüncə xəyalına sahibdir, bu yaş dövründə müəyyən bir istiqamətə axan zehni cərəyanın cəmidir. Bir əsrdə hakim düşüncə yenidən din, mistisizm, ədəbiyyat, cəvahirat, feodalizm, demokratiya olacaq.

Bu, canlıların bəzi fərdi, ailə və irqi düşüncəli xəyallarının mənşəyi, təbiəti, təsiri və sonu haqqında xülasədir.

Fərdi xəyaldan tutmuş çağ xəyalına qədər hər düşüncə xəyalının başlanğıcı, quruluş dövrü, güc dövrü və sonu var. Başlanğıc və son arasında fəaliyyətlər tsikllərin universal qanununa əsasən daha az və ya az olur. Dövrlərin müddəti xəyal yaradan və bəsləyən düşüncələrin uyğunluğu ilə müəyyən edilir. Son dövrün sonu xəyalın sonudur.

Canlı insanın xəyalları - fiziki xəyal, istək xəyalları və düşüncəli bir xəyal müxtəlif dərəcələrdə və nisbətdə birləşə bilər. Fiziki xəyal, fiziki bədən adlanan hüceyrələri və fiziki maddəni yerində saxlayan astral, yarı fiziki formadır (bax) Word, Avqust, 1913, "Ghosts"). İstək xəyalları, müəyyən şərtlər daxilində insan tərəfindən ayrılmış və mənimsənilən kosmik istəyin bir hissəsi tərəfindən alınan bir forma. Word, Sentyabr, 1913, "ruhlar"). Bir canlı insanın düşüncəli bir xəyalı, zehninin bir istiqamətə davam etdirərək zehni aləmdə əmələ gəldiyi bir şeydir (bax) Word, Dekabr, 1913, "Ghosts").

Bir canlı insanın xəyallarının çoxsaylı birləşmələri var. Hər birləşmədə bu üç amildən biri üstünlük təşkil edəcəkdir. Fikir istiqamət və ardıcıllıq verir, arzu enerji verir, fiziki xəyal isə göründüyü yerdə fiziki görünüş verir.

Bəzən qan qohumu, sevgilisi və ya yaxın dostu olan, fiziki bədəni uzaq bir yerdə olan bir insana görünüşü haqqında məlumatlar verilir. Hesabatlarda bu görünüşlərin yalnız qısa bir müddət qalması; bəzən bir mesaj çatdırırlar; bəzən heç nə demirlər; bunları görən, işdə, təhlükədə və ya əzab içində olan insanlarda yaşadıqları təəssürat. Belə bir görünüş ümumiyyətlə uzaq adamın düşüncəsinin fiziki xəyalının müəyyən bir hissəsi ilə və mesaj çatdırmaq və ya məlumat almaq istəyi ilə birləşməsidir. Uzaqdan, özünün fiziki formasındakı sıx düşüncəsi, qohumu və ya sevgilisi ilə əlaqəlidir; Enerji kimi istək, düşüncəsini vermək və fiziki bir forma görünüşü vermək üçün lazım olan fiziki xəyalın müəyyən bir hissəsi ilə düşüncəsinin proyeksiyasına səbəb olur və buna görə də fiziki formada düşünülmüş şəxs üçün görünür. Görünüşü düşündüyü insana uyğun gəldiyi müddətcə davam edir.

Xəstə olduğuna inandığı bir qohumunun sağlamlığının vəziyyətini öyrənmək və ya bir dəfə görüldüyü müəyyən bir küçə nişanını və ya ziyarət etdiyi bir yeri xatırlamaq üçün çox istəyi olan bir insan, düşüncəsi və bu məlumatı əldə etmək istəyi ilə ola bilər. , düşüncəsini formalaşdırmaq üçün lazım olan hissəni özünün fiziki xəyalından götürün və düşünün və düşünün, düşünün, anasının sağlamlığı, ya da küçə nişanındakı firma adı və ya bu barədə məlumat əldə edin. xüsusi səhnə. O, dərin düşüncə içərisində olanda və birləşmə (düşüncə arzusu və fiziki xəyal) uzaq yerə proqnozlaşdırılsa da, ola bilər ki, "o" işarəyə baxır və ya anasının otağında dayanır, onu görən birini görməsə də. Yalnız düşüncəsinin qurulduğu adamı və ya bir şeyi görəcəkdir. Üçüncü şəxslər tərəfindən küçə nişanının qarşısında bir küçədə dayanan kimi görünən "o" adlanan rəqəm, bir qayda olaraq, əsl belə geyimli olmaya bilər. Səbəbi, işarənin qarşısındakı küçədə dayanacağını düşünəndə təbii olaraq şapka ilə küçə geyimində özünü düşünür.

Düşüncə şəklində çıxmaqda və beləliklə məlumat əldə etməkdə uzun təcrübəyə sahib olan bir şəxs istisna olmaqla, indiki vəziyyətdə, məsələn xəstə ananın vəziyyəti ilə bağlı birbaşa və ya dəqiq bir məlumat əldə edilə bilməz, ancaq təəssüratdan başqa bir şey yoxdur. nəticə verəcəkdir. Bu hallarda düşüncəli xəyal digər iki nəfərdən daha üstündür. Düşüncənin xəyalının üstünlük təşkil etdiyi bu cür görüntülərə sanskrit termini Mayavi rupa, yəni illüziya forması deyilmişdir.

Fiziki xəyalın digər iki faktorun üstünlük təşkil etdiyi bir hal, ölüm anında birinin görünüşüdür. Boğulma, öldürülmə, döyüş bölgəsində ölmək və ya qəza adlandırılan səbəbdən yaralanma vəziyyətində görünən şəxslərin bir çoxu haqqında məlumatlar verilir. Görüntüləri qohumlar, aşiqlər, dostlar gördü. Əksər hallarda sonradan görünən şəxsin ölümü zamanı göründüyü müəyyən edildi.

Adətən bu sinifin xəyalları, psixi adlandırılmayan insanlar tərəfindən də aydın görünür. Boğulan bir adamın içində xəyalda tez-tez damlayan paltarlardan su damcıları görünür, gözləri qorxu altında və uzun müddət seyrçiyə bərkidilir, həyatda olduğu kimi bərk formada olur və hava sərin su ilə dolur. . Bütün bunların bu qədər açıq şəkildə görünməsinin və bu qədər canlı olmasının səbəbi, fiziki xəyalın ölümlə fiziki bədəndən ayrılması və ölmək istəyinin tamaşaçıya bir anda quru və dəniz üzərindəki enerjini qazandırmasıdır. Ölən insanın son düşüncəsi, sevgiliyə doğru istiqamət göstərdi.

İstək düşüncə və formada üstünlük təşkil edən bir vəziyyət, voodoos deyildiyi kimi "Hagging" və "Dəri dəyişdirmə" nümunələri ilə təmin olunur. Bu həmişə zərər çəkmiş şəxsin psixoloji tərəfinə getmək niyyəti ilə edilir. Yuxarıda göstərilən düşüncə xəyalının və ya fiziki xəyalın çıxması ilə əlaqədar olaraq, gedən çıxmaq niyyəti ilə ola bilər və ya şüursuz olaraq edilə bilər.

Hagging, adətən öz fiziki formasında, üçüncüsünü öldürmək və ya müəyyən bir təşkilata mənsub olmaq üçün başqasını onun təklifinə tabe olmaq və müəyyən bir hərəkət etmək məcbur etmək istəyən bir şəxsin görünüşüdür. Həmişə görünən şəxsin fiziki şəklində görünməsi nəzərdə tutulmur. O, qərib kimi görünə bilər, ancaq şəxsiyyəti və istəyi tamamilə gizlədilməyəcəkdir. Görünəcək şəxsiyyətin istədiyi obyekti olaraq seçdiyi şəxsə etiraz edilərkən dərini dəyişdirmək belə təcrübəçilərə müraciət olunur. Dərinin dəyişdirilməsi, adətən, digərinin istəmədiyi cinsi birlik niyyəti ilə həyata keçirilir. Çox vaxt sadəcə cinsi əlaqə arzu olunmur, lakin müəyyən bir cinsi qüvvənin udulmasıdır. "Dərisini dəyişdirən" şəxsiyyətində görünmək istəməz, əksinə daha gənc və daha cəlbedici ola bilər. Bu cür praktikantlar, səlahiyyətlərindən asılı olmayaraq təmiz bir insana zərər verə bilməzlər. "Bu kimdir?" Tələbi verilsə, xəyal öz kimliyini və məqsədini ortaya qoymalıdır.

Düşüncə formalarını yaratmağa cəhd edənlər və ya düşünə bilənlər, bu formalar zehni proseslər tərəfindən yarana biləcəyini xatırlayaraq xəbərdarlıq edə bilər, lakin heç kim bu yaradılışla tam tanış olmayana qədər bu yaradıcılıqla məşğul ola bilməz. onları tənzimləyən qanunlar. Heç kimin vəzifəsi olmadıqca düşüncə formaları yaratmamalıdır. Bilənə qədər onun vəzifəsi olmayacaq.

Bir dəfə yaradılan və mənimsənilməmiş və tüpürülən düşüncələr bir anda saysız-hesabsız elementar güclər üçün vasitə olacaq və ölülərin qalıqları, hamısı çox pis və cəzasız bir növdür. Səlahiyyətlər və varlıqlar xəyalın içinə girir və bu vasitəylə xəyalın yaradıcısına hücum edir, yıxır və məhv edir.

(Ardı var.)