Word Fondu

DEMOKRATİYA İDARƏ HÖKUMƏTİ

Harold W. Percival

 

TƏDBİR

Hər insan bədənində Şüurlu Özünə Sevgi ilə həsr olunmuş; və fərdi olaraq özünüidarəetmə halına gəldikdə xalqın Amerika Birləşmiş Ştatlarında Demokratiyanı Özü Hökumət olaraq quracağına ümidlə.

Bu ümidin yerinə yetirilməsi bu mədəniyyətin demək olar ki, müəyyən bir şəkildə məhv edilməsinin qarşısını alacaqdır.