Word Fondu

Düşüncə Tale

İnsanın bu İnsan Dünyasına girməsinin və necə inkişaf etməsinin ƏMƏRLİ SİFARƏTİNƏ qayıdacağı barədə qısa bir məlumatla

by Harold W. Percival

Bu kitabda istifadə edildiyi kimi SYMBOLS, İLLUSTRATIONS və Chartts və şərtlər və ifadələr anlayışları və izahatları

The Word Foundation, Inc.
P.O. Box 17510
Rochester, NY 14617
thewordfoundation.org