Word Fondu

DÜŞÜNCƏ VƏ YAXŞI

Harold W. Percival

VII fəsil

HƏLƏ DƏSTƏK