Word Fondu

Masonluq və onun simvolları

Harold W. Percival

Copyright 1952 tərəfindən Harold W. Percival

Copyright 1980 tərəfindən The Word Foundation, Inc.

Bütün hüquqlar qorunur, o cümlədən bu kitabın və ya onların hissələrinin hər hansı formada bərpası hüququ.

İlk çapa, 1952
İkinci çap, 1966
Üçüncü çap, 1974
Dördüncü çap, 1979
Beşinci çap, 1983
Altıncı çap, 1988
Yeddi çap, 1991
Səkkizinci çap, 1995
Dokuzuncu çap, 2001
Onuncu çap, 2003
Elevenx çap, 2014

ISBN: 978-0-911650-07-5