Word Fondu

MAN və qadın və uşaq

Harold W. Percival

 

Copyright 1951 tərəfindən Harold W. Percival

Copyright 1979 tərəfindən The Word Foundation, Inc.

Bütün hüquqlar qorunur, o cümlədən bu kitabın və ya onların hissələrinin hər hansı formada bərpası hüququ.

İlk çapa, 1951
İkinci çap, 1979
Üçüncü çap, 1992
Dördüncü çap, 2009

ISBN: 978-0-911650-08-2