Word Fondu dəstəkləyin

Bağışlar

Tədbirlər Word Foundation-a Percival kitablarını dünyanın xalqına təqdim etmək vəzifəsini davam etdirməyə kömək edir. Harold W. Percival'in mirasını bəşəriyyət üçün əhəmiyyətini tanıyırıq və bu işdə bizə dəstək olmaq istəyirsənsə, hədiyyələr bizə çox sayda adamın əsərlərini paylaşmağa kömək edəcək. Word Foundation, Inc-ə verilən bütün ianələr vergilərdən çıxılır.


Əgər poçt ilə kömək etmək istəsəniz, ünvanımız:

Word Foundation, Inc Şirkət İnformasiyası
PO Box 17510
Rochester, NY 14617