HORIZONTALLAR

Şəkil VII-D

a)
ƏMƏKDAŞLAR
b)
ƏKSLƏR
c)