STERNUMU İSTƏYƏN İNSAN VƏZİFƏSİNİN SKELETON

Mətndə deyildiyi kimi, sternum, bir dəfə mükəmməl bir cismin ön və ya təbiət sütununun - “yıxılmasından” üstün olan qalıqlarıdır.

Şək. VI-E

Bununla əlaqədar Cunninghamın "Anatomiya Dərsliyi", 4-ci nəşr, 767 səhifədən sitat gətirməyə dəyər:

Simpatik sinir sisteminin morfologiyası:

“Sistemdəki simpatik və serebro-onurğa elementlərinin filogenetik əlaqəsini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ola bilər ki, simpatik sistem, materialları daha müasir bir sinir sistemi üçün istifadə olunan beyin-onurğa sinir sistemindən asılı olmayan qədim bir memarlığın nümayəndəsidir; ya da onurğa sinirləri ilə simpatik əlaqələrin həm splanchnik bölgədə yeni orqan və quruluşların meydana gəlməsinin nəticəsidir. Hər işığında araşdırıldıqda, onu serebro-onurğa sistemindən təsirli şəkildə fərqləndirən xüsusiyyətlərə malikdir, baxmayaraq ki, onunla ayrılmaz şəkildə birləşdi və ona tabe oldu. "