INTELLIGENCES və TRIUNE SELVES

İnsanın ÜÇÜN SÖZÜ, onun üç hissədən ibarətdiryeddi ağıl

Grafiği VA

Üç hissədən ibarətdir: The bilən, as mənlikI-nes
The mütəfəkkir, as səbəbdüzgünlük
The Deyirlər, as arzuhiss
 
Yeddi zehin: The ağla of mənlik
The ağla of I-nes

The ağla of səbəb
The ağla of düzgünlük
 
Vücudla əlaqəli deyil

İstək zehinidir
The ağla of hiss,

və bədən və hisslər üçün:

Bədən-ağıl

 
Bununla əlaqədar olaraq və in-the-orqanın xidmətində