SENSE-Hökümət xaricdən
İSTEHSAL İDARƏETMƏ

Şəkil IV-B

üçün üçün Düzgünlük ürək təbiət Təəssüratlar təsir: Feeling (Böyrəklər) Arzu (Adrenal) Səbəb (Ağciyərlər)
üçün üçün Düzgünlük ürək Hiss (Böyrəklər) Arzu (Adrenal) Səbəb (Ağciyərlər)

Adətən bir insan məqsədəuyğunluqla idarə olunur: sonra, təbiət təəssüratlara nəzarət hiss; hiss oyadır arzu; arzu rədd düzgünlük və qüvvələr səbəbarzu öz yolu var.

Hökümət tərəfindən hüquqədalət, düzgünlük təlimatlar hiss; hansı təklif edir arzu; arzu ilə razılaşır səbəb. Sonra, hissarzu tərəfindən idarə olunur düzgünlüksəbəb.