FOURFOLD FİZİKİ İNSAN BODASI

Şəkil III

bu simvolu bədəndəki həzm, qan dövranı, tənəffüs və generativ sistemlərin bərk-bərk quruluşlarından yayılan görünməz hissəciklərdən ibarət olan görünən bərk-bərk cismani göstərir; onlar bir neçə düymdən xeyli məsafəyə qədər uzanır və fiziki cəhətdən təşkil edirlər mühit. Qan dövranı, tənəffüs və generativ sistemlərdən gələn emansiyalar və radiasiyalar burada maye, havadar və parlaq daxili cisimlər və ya kütlələr kimi danışılır; bunlar bərk-bərk bədən ilə birlikdə insanın dörd qat fiziki bədənini təşkil edir.