PRE-KİMYA

Şəkil II-F

a) Pyro və ya pirojen nöqtəsi b) Pyrogen nöqtəsi Aero və ya aerogen nöqtəsi c) Pyrogen nöqtəsi Aerogen nöqtəsi Fluo və ya fluogen nöqtə d) Pyrogen nöqtəsi Aerogen nöqtəsi Fluogen nöqtəsi Geo və ya geogen nöqtəsi

Birləşən xal bir təbiət vahidi dördün elementləri, kimi irin insanın fiziki aləmində.