Üzvləri Təbiət tərəfi Sahələr, Aləmlər və Təyyarələr

Şəkil II-D

The kontur insan fiziki aləminin fiziki müstəvisinin bərk vəziyyətdə birləşməsi, quşun gözü ilə görünən

Şəkil II-E

The kontur görünən, fiziki kainatda dörd qat fiziki insan vücudunun nümunəsi kimi birləşmə