İNBALANIZ BİRLƏR İnsan Fiziki Dünyasının Təbiət tərəfində

Şek. II-B

Unmanifested aspekt Göstərilən hissə Passiv yan Aktiv yan Passiv yan Aktiv yan

A-nın aktiv tərəfi vahid olan tərəfdir vahid insan bədənində olarkən tutulur.