Görünməz FİZİKA DÜNYASI və ya PERMANENCE REALM və TEMPORAL INSAN FİZİK DÜNYASI

Şəkil IC

Görünməz Fiziki Dünya or Permanence sənəti Light-təyyarə Həyat təyyarəsi Form-təyyarə Fiziki təyyarə Davamlılıq dairəsi İnsan fiziki dünyası və onun dörd təyyarəsi Ən aşağı dairəsi, fiziki təyyarə təmsil edir maddənin dörd vəziyyəti

Əbədi irəliləyiş qaydasından bir sapma, bir ara vermə nəticəsində fiziki müstəvidə var Permanence sənəti, müvəqqəti:

İnsan Fiziki Dünya

dörd təyyarədən olan: yüngül, həyat, forma və fiziki təyyarələr.

* * *

Bu iki dünya bir-birindən fərqlənir Permanence sənəti balanslıdır kontur və buna görə də İnsan Fiziki Dünyası balanssız olduğu halda insan hisslərinə uyğun deyil kontur görünən kiçik hissədədir.


Mətndə, başqa cür ifadə edilmədiyi təqdirdə, insanın fiziki dünyası deyil Permanence sənəti"Bunlar" fiziki dünya "termini ilə xatırlanır.