YER ƏLAVƏLƏRİ və DÜNYA DÜNYALARI

Şəkil IB

Yer kürəsi Dörd Worlds Yüngül dünya Həyat dünyası Forma dünya Görünməz fiziki dünya və ya davamlılıq mənbəyidir