İKİ DÖVLƏT NAMELİ NÖQTƏLƏRİNİN DÖVRİYYƏSİ və DÖVLƏT SPERESİ

Şəkil IA

On iki qeyri-adi nöqtə dairəsi Dörd sahə Yanğın sahəsi Hava sahəsi Su sahə Yerin sahəsi

The Points Varlıqları simvollaşdırmaqdır. Onların iştirakı ilə hər şey daxil Bir saxlanılır sağ əlaqə Tərəqqi Əbədi Sırala görə Permanence sənəti.

Sahələr və rəmzləri aləmləri və təyyarələri və dövlətləri izləmək irin, hər biri üfüqi bir diametrə bölünür. Üst yarı, dairə boyunca görünməmiş, aşağı yarısı isə təzahürü simvolizə edir.