Word Fondu

Masonluq və onun simvolları

Harold W. Percival

SPINAL CORD və SPINAL NERVES

Şəkil VI-A, b

SPINAL KORDUNUN BAĞLI BÖLMƏSİ

Şəkil VI-A, c

Göy maddə Mərkəzi məsələ Ağ məsələ
SPINAL KOLUMN və SPINAL SÖZ

Şəkil VI-A, d

7-servikal-1st vertebrae 12th-dorsal vertabrae-1st 5th-lumbar-1st Sacrum Coccyx Terminal filamenti
SPINAL KORD və onun Onurğa sütununa münasibət

Onurğa beyni beynin bazasından 12-ci dorsal və 1-ci bel vertebralarının qovşağına qədər çatır; onun aşağıya doğru uzadılmasına koksiksin altına qatılan terminal filamenti deyilir. Onurğa beyni ventriküllərinin aşağıya doğru uzanan mərkəzi bir kanalına malikdir; aşağıda, embrionda bu kanal terminal filamentin sonuna çatır, lakin yetkinlərdə ümumiyyətlə filament daxilində tıxanır və daha az və ya az olur, axırda insan.

Onurğa sütunu beş hissəyə bölünür: servikal, dorsal və lumbar vertebra, sakrum və koksiks. Bony proseslər və vertebra şəklində hər iki tərəfdə boşluq yaradır, bu da onurğa sinirlərini boyun, gövdə və yuxarı və aşağı ekstremitələrə ötürür (Şəkil VI-A, b).