Word Fondu

Masonluq və onun simvolları

Harold W. Percival

Aşağıdakı səhifələr rəmzləri və təsvirlər (daxil olmaqla) Şəkil IE, aşağıda deyilir) olanlardır Simvollar, təsvirlər və qrafiklər Bölmə Düşüncə və Destiny.-Ed

İNSAN FİZİKİ DÜNYASININ FİZİKİ PLANI və DÖRD DÖVLƏTİ

Şəkil ID

Fiziki təyyarə İnsan Fiziki Dünya Maddənin parlaq vəziyyəti Airy dövlət Maye vəziyyəti Qatı dövlət Dörd substat möhkəm dövlətin

Bərk vəziyyətdə olan dörd yarımstansiyada ulduzlar, günəş, ay və yer var, (Şəkil IE).

* * *

Bütün bu dövlətlər insan gözünə görünməzdir, amma qatı dövlətin dörd substratında olan bəzi obyektlər insan tərəfindən qəbul edilə bilər.