Word Fondu

MAN və qadın və uşaq

Harold W. Percival

TƏLƏBLƏR

Mediasiya xəttində insan beyninin bölməsi
Hipofiz: ön yarı və arxa yarım * Sağ tərəfdə yerləşir və orta xəttdən sol Girus Üçüncü ventrikül Arachnoid boşluqları Sulcus Pineal bədən Quadrigemina * Qırmızı nüvə * Dördüncü ventrikül Pons İnfundibulim Medulla oblongata