Word Fondu

DÜŞÜNCƏ VƏ YAXŞI

Harold W. Percival

Copyright 1946 tərəfindən Harold W. Percival

Copyright 1974 tərəfindən The Word Foundation, Inc.

Bütün hüquqlar qorunur, o cümlədən bu kitabın və ya onların hissələrinin hər hansı formada bərpası hüququ.

İlk çapa, 1946
İkinci çap, 1950
Üçüncü çap, 1954
Dördüncü çap, 1961
Beşinci çap, 1966
Altıncı çap, 1971
Yeddi çap, 1974
Səkkizinci çap, 1978
Dokuzuncu çap, 1981
Onuncu çap, 1987
Elevenx çap, 1995
On ikinci çap, 2000
On üçüncü çap, 2006
On dördüncü çap, 2010
On beşinci çap, 2020

Softcover ISBN: 978-0-911650-06-8
Hardcover ISBN: 978-0-911650-09-9