Word Fondu

Demokratiya özünü idarə edir

Harold Waldwin Perercival